مقاله علمی با منبع : انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 65

Abstract science background with colorful lines growing

بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
7) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، زیرا از محصولات عادی مشابه، تازه تر است.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
8) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، زیرا در پروسه تولید آن منابع غذایی و طبیعی را برای نسل های بعدی حفظ می کند.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
9) من مرغ سبز را جهت خرید انتخاب، می کنم زیرا مطابق و سازگار با محیط زیست است.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
10) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، زیرا امروزه مصرف آن رایج و مد است.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
شیوه زندگی من در مصرف مواد غذایی سالم و سازگار با محیط زیست است.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
من در انتخاب مرغ برای خرید چندان به سبز بودن آن توجهی ندارم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
من نسبت به مواد غذایی که جهت مصرف خانواده ام انتخاب می کنم، حساس هستم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
14) به نظر من غذاهای ارگانیک می توانند تاثیرات مختلفی بر محیط زیست پیرامون ما بگذارند.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
15) به نظر من مرغ تولید شده به روش ارگانیک در مقایسه با مرغ تولید شده به روش عادی، ضرر کمتری برای سلامتی فرد دارد.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
16) من انتخاب و خرید مرغ سبز را به عنوان نمادی از موقعیت بالای اجتماعی در نظر می گیرم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
17) من مایلم به مغازه های مختلفی سر بزنم تا بتوانم مرغ سبز را انتخاب و خریداری کنم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
18) نظر دوستانم بر خرید و انتخاب مرغ سبز اثر می گذارد.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
19) من تقریبا همیشه نظر دوستانم را جهت خرید و انتخاب مرغ سبز جویا می شوم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
20) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، زیرا دوستانم از آن مصرف می کنند.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
21) افراد خانواده ام می دانند که من مرغ سبز را جهت خرید، انتخاب می کنم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
22) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، چرا که اعضای خانواده ام از آن مصرف می کنند.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
23) در صورت انتخاب مرغ سبز توسط خانواده ام ، من هم تمایل دارم تا این محصول را جهت خرید انتخاب کنم.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
24) من مرغ سبز را انتخاب می کنم، چرا که همکارانم از آن مصرف می کنند.
بطور کامل موافق موافق ممتنع مخالف بطور کامل مخالف
25) در صورت انتخاب مرغ سبز توسط همکارانم من هم تمایل دارم تا این محصول را جهت خرید انتخاب کنم.
26 )من مرغ سبز را در مقایسه با مرغ معمولی انتخاب می کنم، چرا که کیفیت بالاتری دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.