بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت 16

– ارتباط شفاهي:  مدير آموزشي موفق است که بتواند درباره ايده‎ها و وقايع سخنراني روشني داشته باشد.
– ارتباط کتبي:  مدير آموزشي بايد بتواند ايده‎ها و افکار خود را کتباً به روش درست با مخاطبين مختلف مانند دانش‎آموزان، معلمان و اوليا و ديگران در ميان بگذارد.
2-3-3-11- سایر جنبه‎های مهارتی
– علائق مختلف: يک مدير آموزشي خوب بايد توانايي و علاقه مندي لازم جهت شرکت در موضوعات و وقايع مختلف را داشته باشد.
– انگيزه شخصي: يک مدير آموزشي موفق کسي است که در تمام فعاليت‎هايش نوعي نياز به کسب موفقيت وجود داشته باشد. بايد شواهدي مبني بر اهميت کار براي ارضاء نيازهاي شخصي او مشاهده شود.
– ارزش‎هاي آموزشي: داشتن فلسفه آموزش و پرورش کاملاً مستدل و روشن و توان پذيرش ايده‎هاي جديد و تغييرات از ويژگي‎هاي مديران آموزشي خوب است.
2-3-3-12- افراد با خودکارآمدی بالا دارای این پنج ویژگی زیر هستند:
1- هد‎ف‎های والایی را برای خود تعیین می‎کنند و ایفای وظایفی دشوار برای رسیدن به آن هدف‎ها را برعهده می‎گیرند.
2- به استقبال چالش‎ها می‎روند و برای رویارویی با چالش‎ها سخت تلاش می‎کنند.
3- انگیزه فردی آنها به شدت بالا است.
4- برای دستیابی، به هدف‎های خود از هیچ تلاشی مضایقه نمی‎کنند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. در رویارویی با موانع، ثابت قدم هستند.

افراد با خودکارآمدی بالا از نظم امام علی (ع) و ائمه اطهار دارای ویژگیهای زیر هستند:
امام عی (ع) می‌فرماید: «ابزار مدیریت سعه‌ی صدر است»
امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که رهبران، در اکثر مواقع دارای ویژگی‌های مشابهی هستند. حال اگر بخواهند در مدیریت خود موفق باشند؛ ضروری است مورد ذیل که برگرفته از کلام امام علی(ع) است را رعایت نماید:
1- تحمّل بالا در سختی‌ها
از ویژگی‌های یک مدیر کارآمد، میزان تحمل اوست وگرنه یک مدیر بی‌طاقت در برابر ضربات سازمانی و مدیریتی به سرعت خرد خواهد شد.
امام علی(ع) می‌فرماید: «ابزار مدیریت سعه‌ی صدر است».
2- برخورد منصفانه با فرودستان و همقطاران
از ویژگی‌های مدیریت کارآمد، رعایت حقوق همقطاران و فرودستان است، چرا که هم عامل ثبات سازمانی و هم مانع تشکیل گروه غیر رسمی معارض است و هم باعث بالا بردن انگیزش در بین نیروهاست. برخورد منصفانه عین عدل است و عدل به تعبیری نهادن هر چیزی در جای خود می‌باشد.
امام علی(ع) در این خصوص می‌فرمایند: «مدیر و رهبر عادل و منصف،‌ پاسدر الهی در زمین است». شاید بپرسید چرا؟
در پاسخ می‌توانیم استناد به نص صریح قرآن کنیم که انسان را خلیفه‌ی خود بر روی زمین می‌داند و دادگری و انصاف را از ویژگی‌های ذات لایزال خویش می‌داند پس جانشین خوب نیز باید حد انصاف و مرزبندی‌های عدالت را رعایت نماید.
3- توجه به وضع معیشتی کارکنان
امام علی (ع) در این خصوص می‌فرمایند: «در مورد وضع معیشتی آنان توسعه و گشایش بخش، زیرا این روش آنان را بر اصلاح خود نیرو می‌بخشد و ایجاد انگیزه بر پاکسازی خود می‌نماید و از تجاوز و دست درازی به بیت‌المال که در اختیار دارند بی‌نیاز می‌کند».
4- توانائی انسجام دهی و حفظ گروه
حفظ گروه و جامعه و سازمان از ویژگی‌های یک مدیریت کارآمد است.
امام علی(ع) می‌فرمایند: «باید از تفرقه پرهیز کرد چه اینکه افراد تکرو و جدا شده دستخوش امیال شیطانی می‌شوند، همانند گوسفند تک‌افتاده از گله که طعمه‌ی گرگ می‌گردد».
5- نظم آراستگی و پیراستگی
آراستگی و پیراستگی را که شامل نظم،‌ پاکیزگی، زیبایی،‌ ایمنی، بهداشت و انضباط است را در محیط کار اعمال کنید. زیرا این پدیده موجب بالا رفتن روحیه و در نتیجه افزایش بهره‌وری و کیفیت می‌شود. اساساً سازمان را عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلایی بین افراد دانسته‌اند و فراگرد منظم آن را می‌توان جریان منظم و متوالی فعالیت بشری برای انجام دادن کاری یا شغلی از ابتدا تا انتها، بیان کرد.
امام علی(ع) در اهمیت نظم می‌فرمایند: «شما را به پرهیزکاری خدا و نظم در کارها‌یتان سفارش می‌کنم».
6- تعهّد نسبت به هدف
برای گردش کار سازمان و امور آن باید هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی سنجیده و سازماندهی عاقلانه داشته باشیم و نسبت به آن متعهد باشیم.
حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «کسی که در طریق یک هدف نباشد، حیله‌های دیگران او را شکست می‌دهد».
همچنان که ناپلئون بناپارت می‌گوید: «راه گریز را قبل از تسخیر باید جست».
7- توانایی شناخت صحیح از خویشتن (نقاط قوت و ضعف)
از اهم عوامل موفقیت در اداره یک سازمان و ارائه‌ی یک مدیریت کارآمد، خودشناسی است. امام علی(ع) در این مورد می‌فرمایند: «خدایش رحمت کند کسی را که (شناخت از خود دارد) و قدر خود را شناسد و پا را از گلیم خود بیرون نگذارد» (پا از مرزش «حدش» فراتر ننهد.
و باز امیر المؤمنین علی(ع) ماهیت و ضرورت شناخت از خویشتن را برای یک مدیر واقعی مرزبندی جدیدی از این باب برای شناخت افراد عالم و جاهل برمی‌شمرند و می‌فرمایند: «دانا کسی است که قدر خود را شناسد، در نادانی مرد این بس که ارزش خویش را نشناسد». (به نقاط ضعف و قوت خویش واقف نباشد).