جستجوی مقالات فارسی – بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت 22

Abstract geometric wire-frame data landscape.

مهارت‎های ذهنی

پایین

پایین- متوسط

بالا

مهارت‎های انسانی

بالا

بالا

بالا

مهارت‎های فنی

بالا

پایین- متوسط

پایین

هر چه فرد از سطوح پایین مدیریتی به سطح بالا ارتقا می‎یابد به مهارت فنی کمتری نیاز دارد. همچنین در سطوح پایین مدیریت که سرپرستان قرار دارند مهارت فنی زیادی نیاز است زیرا از آنها انتظارمی‎رود تکنسین‎ها و کارکنان تحت سرپرستی خود را آموزش دهند. با وجود این که مقدار مهارت‎های فنی و ادراکی درسطوح مختلف مدیریت تفاوت می‎کند ولی مهارت‎های انسانی شاخص مشترکی است که از اهمیت ویژه‎ای در تمام سطوح مدیریت برخوردار است. به عبارت دیگر مهمترین توانایی یک مدیر، توانایی او در رفتار با مردم است.
مینتربرگ معتقد است که مدیر نقش‎های ذیل را ایفا می‎کند:
الف- نقش‎های متقابل شخصی (روابط بین افراد)
1- رئیس تشریفات (انجام وظایف اجتماعی و تشریفاتی به منزله نماینده سازمان).
2- رهبر
3- رابط (به ویژه در مواجهه با افراد بیرون از سازمان)
ب- نقش‎های اطلاعاتی (انتقال اطلاعات)
1- گیرنده اطلاعات (اخذ اطلاعات مربوط به عملیات یک واحد سازمانی)
2- نشر دهنده (ارائه اطلاعات به کارکنان)
3- سخنگو (انتقال اطلاعات به خارج از سازمان)
ج- نقش‎های تصمیم‎گیری
1- سوداگری (کارآفرینی)
2- آشوب زدایی
3- تخصیص دهنده منابع
4- مذاکره کننده
در واقع نقش‎هایی که مینتزبرگ مطرح می‎سازد، جلوه‎هایی از بسیج منابع برنامه‎ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل محسوب می‎شوند (رضائیان، 74:1379).
صاحب نظر دیگری که به نقش‎های مدیریت اشاره کرده است آدیزس است. آدیزس (1976) برای اداره موثر هر سازمان چهار نقش مدیری، تولیدی، اجرایی، ابلاغی و ترکیبی را لازم می‎داند.
در نقش تولیدی از مدیر انتظار می‎رود تا نتایجی برابر یا بهتر از رقیب کسب کند. شایستگی هر مدیر موفق و موثر وابسته به داشتن دانش حرفه‎ای دررشته کارش است. پر کار بودن و داشتن مهارت فنی، برای موفقیت مدیرکافی نیست، مدیر باید علاوه بر مهارت فنی و پشتکار، توان هدایت و استفاده از افراد خود را داشته باشد یعنی باید مراقب باشد که کارکنان به طور موثر به کار گرفته شوند.
مدیر در نقش اجرایی خود، برنامه زمان‎بندی شده‎ای تهیه می‎کند و هماهنگی، کنترل و انضباط را برقرار می‎کند.
در حالی که ایفای نقش‎های تولیدی و اجرایی دری یک محیط متحول مهم است در عین حال مدیر باید قدرت تشخیص خودرا به کار گیرد و بصیرت و توان تغییر اهداف و تغییر نظام اجرایی اهداف را داشته باشد. درنقش ابداعی مدیر باید در سازمان نوآور و مبتکر باشد زیرا بر خلاف روسای اجرایی که برنامه‎هایی برای اجرا به آنها داده می‎شود، مدیران مبتکر باید برنامه عملیاتی را خود تنظیم کرده و خود آغازگر اجرای آن باشند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.