متن کامل – بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت …

hand drawing a shortcut to a maze on a chalkboard

«جیمزمک گریگوربرن» (1976) بر پایه کار «دوبر» در مورد اختلاف بین منابع قدرت اقتصادی و غیر اقتصادی مطالعه کرد «برن» تاکید کرد که بین مدیرانو مدیران تفاوت وجود دارد. کارهای (برن و هاوس[49]) رویکرد جدیدی را در سبک مدیریت ایجاد کرد که ما آن را سبک مدیریت تحول‎گرا می‎نامیم. این واژه در مقابل سبک مدیریت عمل‎گرا به کار گرفته شده است.سبک مدیریت عمل‎گرا بر پایه تبادلات اقتصادی یا شبه اقتصادی بین مدیران و پیروان است ولی سبک مدیریت تحول‎گرا بر پایه منابع غیر اقتصادی می‎باشد. بنابراین مدیران عمل‎گرا با پیروان به وسیله پول، جایزه یا پاداش‎های دیگر یا تنبیه در مقابل عملکرد به مبادله می‎پردازند. مدیران عملگرای خوب، اول درک می‎کنند که پیروان چه می‎خواهند سپس کمک می‎کنند به روشن کردن آنچه پیروان باید انجام دهند. برای به دست آوردن نتایج مورد نظر مدیر حتی آنها کمک می‎کنند تا پیروان اعتماد مورد نیاز آنها با همسویی با اهداف را به دست بیاورند(روزنباخ، ساشکین و هاربرگ[50]، 1996، 4).
ولی روابط تبادلی وابستگی به وجود می‎آورد و منافع رشد و تعامل زیردستان خواهد شد. سبک مدیریت تحول گرا احساس نزدیکی قوی با مدیر را در برمی‎گیرد. پیروان از طریق بینش عمومی نسبت به آینده حرکت فراتر از علایق شخصی تحت نفوذ قرار می دهند (روزنباخ، ساشکین و هاربرگ، 1996،5). و موجب بروز حداکثر توانایی بالقوه در جهت همسویی با اهداف گروهی و نیازهای سطوح بالا می‎شود (دورتی و دانیل چاک[51]، ص 229). البته دو نوع سبک مدیریت ابعاد ضروری و مجزایی هستند و دو انتهای یک یوستارنیستند (باس و آولیو[52]، 1985) شخص می‎تواند یک یا هر دو را داشته باشد که سبک مدیریت درجه بالایی از هر دو نوع را به نمایش می‎گذارد.
به گفته باس[53] (1985) تئوری‎های گذشته برای توجیه کار کردن کافی نبودند او معتقد است که تئوری‎های گذشته از مدیریت به عنوان مفهومی مخالف مدیریت یاد می‎کردند به طوری که تمرکز آنها بر روی ثبات، نظارت، پاداش، تبیه درمقابل نوآوری، تغییر نگرش و الهام که در تئوری جدید مطرح می‎شود که ممکن است بیانگر فقدان حمایت لازم برای تئوری‎های قدیمی باشد مدیران تحول‎گرا بیش از مدیران کاریزما و عمل‎گرا در ایجاد تحول در زیردستان موثر هستند. به گفته باس آنها از فرآیندهای الهامی برای مقاصد و در جهت شکل دادن به انتظارات زیردستان استفاده می‎کنند (سوسی[54]، 1994).
2-14- سبک‎های رهبری و مدیریت
لوین لیپیت و وایت در یک بررسی کلاسیک متوجه شدند که سبک‎های مختلف رهبری سه نوع جو گروهی متفاوت ایجاد می‎کنند.
الف- استبدادی (اقتداری)
ب- دموکراتیک
ج- عدم مداخله (سهل گیرانه)
نتایج آنها نشان داد که:
رهبر مستبد (دیکته کردن دستورات و تعیین تمام سیستم‎ها) اعضای گروه را به خودش وابسته می‎کند و مانع همکاری آزادانه آنها به همسالانشان و هم دوره‎ای‎های خود می‎شود. اما وقتی سبک رهبری دموکراتیک (تشویق و کمک به اعضای گروه جهت تعامل)باشد افراد تحت امر، ابتکار بیشتری به خرج می‎دادند و در قبال پیشرفت گروه، احساس مسئولیت بیشتری می‎کردند و حتی وقتی رهبر در بین آنها نبوده، رفتار دوستانه‎تری با هم داشتند. در سبک سهل‎گیرانه اعضای گروه علاقه‎ای به انجام وظایف خود نشان نمی‎هند و هیچ یک از وظایف خود را با موفقیت به پایان نمی‎رسانند. اعمال پرخاشگرانه در سبک‎های استبدادی و سهل‎گیرانه رایج‎تر است و از لحاظ محبوبیت رهبر دموکراتیک از همه محبوب‎تر و رهبر مستبد از همه منفورتر است (اون هارجی و دیگران، 1382).
2-15- مدیران دانشگاه و انتخاب سبک رهبری
البته هر سبکی در شرایط خاصی مسلما کارآمد و موثر خواهد بود و مهم این موضوع است که مدیر یا رهبر و فرمانده بتواند متناسب با شرایطی که در آن قرار دارد سبک دقیق‎تری را انتخاب نماید. مثلا سبک استبدادی وقتی موثر خواهد بود که تصمیمات عاجلی گرفته شود و جای هیچ گونه درنگی نیست مثل دستور دادن قاطع فرمانده دانشجویی دانشگاه در میدان صبحگاه برای تحکیم مبانی انضباطی و جلوگیری از سست شدن پایه‎های انضباط در بین دانشجویان و یا دستور دادن به هنگام مراسم صبحگاه و شامگاه و شرایطی که مراسمی رسمی برگزار می‎شود و … در این گونه شرایط نظرخواهی و تعلل جایز نیست.
و یا از سوی دیگر وقتی جلسه پرسش و پاسخ از سوی مثلا معاون هماهنگ کننده دانشگاه برای دانشجویان گذاشته می‎شود و یا در مورد مسئله‎ای قرار بر نظرخواهی دانشجویان است و یا قرار بر شرکت هر چه بهتر در یک مراسم رسمی است. رویکرد و سبک دموکراتیک مناسب‎تراست چون باعث می‎شود اعضاء با نتیجه گیری گروه همکماری بیشتری داشته باشد.
ساعت‎چی (1382) به سه شیوه رهبری اشاره می‎کند:
الف- رهبری آمرانه
ب- رهبری مشورتی
ج- رهبری مبنی بر عدم مداخله
در رهبری آمرانه، فرمانده دستور می‎دهد کمتر مطالب و موقعیت‎ها را برای زیردستان روشن می‎سازد، به نظرات و پشنهادات زیردستان توجه نمی‎کنند برایش مهم نیست واکنش‎های منفی بروز پیدا کند و … از شیوه فرماندهی مشورتی می‎توان در سختی‎ها و مشکلات فردی، زمانی که تعداد افراد زیردست اندک ا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ست، زمانی که فرصت برای فرآیند آموزشی وجود دارد و … استفاده کرد. در فرماندهی مبتنی بر عدم مداخله فرمانده هیچ گونه دخالتی در آنچه در یگانش می‎گذرد نمی‎کند، راهنمایی و تصمیم‎گیری‎هایش مبهم است خیلی کوتاه سئوالات او را جواب می‎دهد.
در ادامه به تحقیقات مرتبط با دیدگاه رفتاری و نگرش اقتضایی مدیر و دیدگاه‎های نوین می‎پردازیم.2-16- مدل نظری تئوری مدیریتی ارائه شده در مبانی نظری این تحقیق
جدول (2-3)

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
تئوری‎های شخصیتی[55] نظریه ابرمرد
نظریه خصوصیات مدیر
تئوری‎های رفتاری[56] مطالعات دانشگاه اوهایو
مطالعات دانشگاه میشگان
شبکه مدیریت بلیک و موتان