دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت 30

Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Wall-shaped binary codes make transmission lines of pulses and/or information in an analogy to a microchip. Neural network and data transmission.

پ- سبک توافقی بالا[66]: در این سبک مدیر تلاش می‎کند پیشنهاد زیردستان خود را عملی سازد.
ت– سبک تحلیل گرایانه[67]: طبق این سبک مدیر در تجزیه و تحلیل مشکلات اداری نسبت به دیگران تلاش بیشتری را از خود نشان می‎دهد.
ث– سبک رابطه‎ای نزدیک[68]: این سبک به برقراری روابط نزدیک در سطح سازمانی، خصوصا رابطه نزدیک بین سرپرستان تاکید می‎کند.
ج– سبک سازمانی کاری بالا[69]: این سبک نشان دهنده تاکید بسیارزیاد مدیر بر سازماندهی و زمان‎بندی کار است.
ح- سبک هدایت کار[70]: طبق این سبک دستورات معلومی می‎دهد و با زیردستان هیچ مشورتی ندارد.
2-16-6- نظریه کریس- آرگریس[71]
گریس آرگریس بر تعارض اساسی بین فرد و سازمان انگشت می‎گذارد و می‎گوید افراد پس از طی دوران کودکی که فرد به صورت فرمانبردار و مطیع و پدر و مادر و سرپرستان خود است به دوران بلوغ یعنی دوران استقلال و خلاقیت و قبول مسئولیت می‎رسد در حالیکه سازمان‎ها کارکنان را افرادی نابالغ و کودک صفت تصویر می‎کنند که بایستی آنها را اداره نمود و در تصمیم‎گیری‎ها دخالت نداد و بنابراین سازمان زمانی بهترین بهره‎وری را خواهد داشت که بتواند بین حفظ انگیزه‎ها و خلاقیت‎های افراد و اهداف سازمان تعادل لازم را ایجاد نماید. آرگریس در رفتار مدیران دو عمل را تشخیص می‎دهد:
الف- مدل وضع موجود (خیالی)[72]
ب- مدل واقعی
آرگریس پیشنهاد می‎کند که جهت بهبود عملکرد سازمان مدیران خود را با مدل واعی یعنی شرایط زیروفق دهند:
1- هر اقدامی باید بر پایه اطلاعات صحیح باشد.
2- هر اقدامی باید بر پایه انتخاب آزاد و آگاهانه باشد.
3-هر اقدامی باید بر پایه تعهد درونی نسبت به انتخاب و مراقبت و کنترل دائم از آن باشد.
2-16-6-1- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری
به طور کلی همه نگرش‎های رفتاری به دنبال (تنها راه مدیریت صحیح) بوده‎اند بعلاوه بحث موقعیت و شرایط سازمان و تاثیر آن در نحوه مدیریت را نادیده گرفته‎اند
2-16-7-نظریه اقتصادی فیدلر
فرد فیدلر و همکارانش در دانشگاه ایلینویز پس از 15 سال مطالعه و پژوهش پیگیر طی سال‎های 1950 تا 1964 مدلی را طراحی نمودند که اغلب تحت عناوین اقتصادی یا تئوری اثربخش نامیده می‎شود. ویژگی این مدل به طور کلی آن است که بر پایه آزمون‎های میدانی و آزمایشگاهی تدوین شده و ارتباط سبک مدیریت را با عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می‎دهد. این نظریه شامل سه بخش اصلی می‎باشد.
1- روش شناخت سبک رفتاری مدیریت.
2- چهارچوبی برای طبقه‎بندی موفقیت‎های مدیریت
3- مدلی برای تعیین مناسب‎ترین شیوه برای هر موقعیت.
به طور کلی فیدلر موقعیتی نشان می‎دهد که عملکرد موفقیت‎آمیز گروه بستگی بهتناسب و هماهنگی موجود بین شیوه تعامل رهبری با کارکنان و رجه‎ای که موقعیت به رهبر اجازه کنتل و اثربخش می‎دهد دارد (رابینز، 1377).
جدول(2-4) شکل پیوستار موقعیت‎های رهبر (الگوی فیدلر)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
VIII VII VI V IV III II I
ضعیف ضعیف ضعیف