فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن- قسمت ۸

– پرییکانکا[۷۱] در سال ۲۰۱۲ در مقاله خود تحت عنوان مطالعه در مورد تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده ( توجه خاص به ایمیل) به بررسی این نکته می پردازد، که تبلیغات اینترنتی تأثیر بسیار زیادی در رفتار خرید مصرف کننده دارد. این تبلیغات، تبلیغات تعاملی است که به مشتریان اجازه می‌دهد که از این تبلیغات احساس رضایت بیشتری بکنند و هم چنین این تبلیغات با هدف اینکه بتوانند رفتار مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد، با بکار گیری ایمیل و وب سایت بیشتر بروی ذهن و حافظه آن تأثیر مثبت دارد.
– مورتی[۷۲] و زائو[۷۳] در سال ۲۰۰۰ و هاوکینز[۷۴] در سال ۲۰۰۵ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تأثیر تبلیغات بر کیفیت ادراک شده برند را نیز به اثبات رسانده اند. آکر[۷۵] وجاکابسون[۷۶] در سال ۱۹۹۴ در پژوهش خود با عنوان تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر رقابت بانکها اثبات نموده اند که تبلیغات می تواند نشان دهنده کیفیت بالا و سرمایه گذاری بالای شرکت در برندیا محصول خود باشد که خود این موضوع می تواند در میزان سهم بانکها در بازار هدف تأثیر گذار باشد..شکل شماره ۲-۷ ۲-۸ و ۲-۹٫
جدول شماره۲-۷: پیشینه تحقیق

ردیف نام و نام خانوادگی موضوع تحقیق سال تحقیق نتیجه تحقیق
۱ سیما ساسانی و منصور امیر لاری تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن در جذب مشتریان و افزایش سهم بازار ۱۳۸۹ طراحی مناسب تبلیغات از لحاظ شکل و ساختار می تواند در سهم بازار موثر واقع گردد.
۲ حسین وظیفه دوست، بهاره برهانی و نورالمهدی پور تأثیر تبلیغات اینترنتی در جلب اعتماد مشتریان ۱۳۸۹ زمانی تبلیغات اینترنتی اثر بخش است که از خواسته و نیاز مشتریان خبر داشته باشیم.
۳ نیازی وهمکاران تبلیغات اینترنتی مؤثر و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده ۱۳۹۱ اگر مشتریان از خدمات سازمان راضی باشند میل بیشتری برای پذیرش تبلیغات اینترنتی دارند.
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۴

دکتر زین العابدین رحمانی و فریباه زرین کلاه

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان تلفن همراه

۱۳۹۲